Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00041-2023-0029 28-09-2023 Община Ивайловград Доставка на хардуерно, компютърно оборудване и периферия и изграждане на локална мрежа между устройствата за новопостроена дигитална зала в Посетителски център за презентиране на антична вила Армира
00211-2023-0059 27-09-2023 Община Хасково Доставка на насипна морска сол за зимно поддържане на пътищата за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“ община Хасково
00056-2023-0022 26-09-2023 Община Харманли „Доставка на съдове за битови отпадъци – 200 бр. пластмасови кофи на колела 120 л. за нуждите на ОП „Чистота“ – гр. Харманли“
00548-2023-0009 26-09-2023 Община Маджарово Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на Община Маджарово за зимен сезон 2023 г./2024 г.
00514-2023-0013 25-09-2023 Община Минерални бани Снегопочистване и поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Минерални бани за сезон 2023 – 2024г.
00604-2023-0009 21-09-2023 Община Любимец „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект: "Обновяване на Гробищен парк - Любимец"
19-09-2023 Община Хасково Провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за услуга с предмет: "Осветление на пешеходни пътеки на територията на гр. Хасково"
00211-2023-0057 19-09-2023 Община Хасково „Изграждане на Център за високи постижения към ПГДС „Цар Иван Асен ІI“, находящ се в УПИ ІI, кв.20 с идентификатор 77195.713.2 по КК на гр. Хасково“
00211-2023-0058 19-09-2023 Община Хасково „Текущ ремонт на тоалетна за хора с увреждания в театър „Иван Димов“ Хасково“
19-09-2023 Община Хасково Провеждане на пазарни консултации за:„Разработване на генерален план за организация на движението (ГПОД) за територията на град Хасково“

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
110525 21-09-2023 Община Свиленград ПАЛАДИУМ ЕООД 00040-2023-0068
110314 18-09-2023 Община Свиленград ПРЕВЕНТА ООД 00040-2023-0067
109898 15-09-2023 Община Харманли ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД 00056-2023-0019
110118 15-09-2023 Община Тополовград МУЛТИ ТРАНС ЕООД 00721-2023-0019
109683 14-09-2023 Община Любимец ЕМ ВИ - ТРЕЙДИНГ ЕООД 00604-2023-0008
109262 13-09-2023 Община Ивайловград АУТО ЛАМБОВ ЕООД 00041-2023-0027
109450 13-09-2023 Община Стамболово МИРТИ ТРАНС ЕООД 00782-2023-0016
109446 13-09-2023 Община Стамболово МИРТИ ТРАНС ЕООД 00782-2023-0016
109447 13-09-2023 Община Стамболово МИРТИ ТРАНС ЕООД 00782-2023-0016
109443 13-09-2023 Община Стамболово МИРТИ ТРАНС ЕООД 00782-2023-0016