Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00040-2024-0038 10-04-2024 Община Свиленград „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕИ, ПАРКИНГИ, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.“ПРОСТОР“, ГР.СВИЛЕНГРАД”
00040-2024-0039 10-04-2024 Община Свиленград „Текущ ремонт „ДГ Радост” гр. Свиленград”
00056-2024-0018 10-04-2024 Община Харманли „Доставка на съдове за битови отпадъци – 100 бр. пластмасов контейнер с плосък капак-капак в капака с вместимост от 1100 л. за нуждите на ОП ,,Чистота“ - Харманли“
00056-2024-0019 10-04-2024 Община Харманли „Доставка на 30 бр. метални контейнера тип „Бобър“ - 1100 л. за нуждите на ОП „Чистота“ – гр. Харманли“
00211-2024-0018 10-04-2024 Община Хасково „Доставка на трошенокаменни фракции и пясък за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково”
00056-2024-0016 09-04-2024 Община Харманли ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица ул. „Христо Смирненски“ в участъка от ул. ,,Балкан“ до ул. ,,Люле Бургас“, гр. Харманли“
00056-2024-0017 09-04-2024 Община Харманли „Доставка на съдове за битови отпадъци – 200 бр. пластмасови кофи на колела 120 л. за нуждите на ОП „Чистота“ – гр. Харманли“
00040-2024-0037 09-04-2024 Община Свиленград „Текущ ремонт на приемна за граждани на полицейски инспектор в с. Капитан Андреево, общ. Свиленград”
00638-2024-0007 08-04-2024 Община Симеоновград „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация – Община Симеоновград”
00056-2024-0015 08-04-2024 Община Харманли „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица ул. „Христо Смирненски“ в участъка от ул. ,,Балкан“ до ул. ,,Люле Бургас“, гр. Харманли“

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
130073 26-01-2024 Община Димитровград ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД 00068-2023-0046
129581 25-01-2024 Община Симеоновград ВиК - БУНАР ЕООД 00638-2023-0016
129438 24-01-2024 Община Хасково НОРТАН ЕООД 00211-2023-0064
129719 18-01-2024 Община Стамболово "Стамболово лайт" ДЗЗД, ПМ АРХИТЕКТИ ЕООД, ДИАМАНТ БГ ЕООД 00782-2023-0029
128355 15-01-2024 Община Хасково АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД 00211-2023-0060
128114 12-01-2024 Община Димитровград „ГАРАНТ-2000” ООД 00068-2023-0044
128152 12-01-2024 Община Димитровград РОЛЕКС ГРУП ООД 00068-2023-0034
128143 12-01-2024 Община Димитровград АБ АД 00068-2023-0042
127976 11-01-2024 Община Хасково ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД 00211-2023-0054
127995 11-01-2024 Община Хасково ЧОЛАКОВ ЕООД 00211-2023-0071