Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00040-2022-0081 22-11-2022 Община Свиленград „Доставка на микробус за спортните клубове в Община Свиленград”
00604-2022-0011 18-11-2022 Община Любимец „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Рай“ град Любимец и филиали, детска ясла и домашен социален патронаж на територията на община Любимец”
00782-2022-0013 18-11-2022 Община Стамболово ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД - КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА НА ОБЩИНА СTАМБОЛОВО
17-11-2022 Община Любимец Покана за провеждане на пазарни консултации чрез събиране на оферти за извършване на строително-монтажни работи по част Широколентова инфраструктура за проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища и съоръженията към тях на територията на община Любимец”
00041-2022-0022 17-11-2022 Община Ивайловград Доставка на употребявана автовишка за нуждите на Община Ивайловград
00040-2022-0080 16-11-2022 Община Свиленград Проектиране на обект: "Рехабилитация на част от улица ”Страшимир Дочков” от о.т.872 до о.т.776 в гр. Свиленград"
00040-2022-0079 16-11-2022 Община Свиленград Проектиране на обект: "Рехабилитация на част от улица "Васил Левски" от о.т.160 до о.т.163 в гр. Свиленград"
00211-2022-0069 16-11-2022 Община Хасково „Доставка на нова специализирана техника за нуждите на „Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“ по три обособен позиции"
00068-2022-0030 16-11-2022 Община Димитровград „Доставка на оборудване за очни прегледи за мобилна система по проект „Интелигентна медицина” (SMART_MED), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020г.”
00211-2022-0068 16-11-2022 Община Хасково „Доставка и монтаж на нова, хоризонтална балираща машина /преса/ за нуждите на „Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
69298 28-11-2022 Община Хасково ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД 00211-2022-0051
69304 28-11-2022 Община Хасково ВИП 55 КОНСУЛТ ЕООД 00211-2022-0057
69030 23-11-2022 Община Стамболово ГЕОландс ЕООД 00782-2022-0010
69265 22-11-2022 Община Стамболово АТА-СТРОЙ ЕООД 00782-2022-0008
68507 22-11-2022 Община Хасково БУЛАВТО АД 00211-2022-0054
68177 21-11-2022 Община Минерални бани ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД 00514-2022-0020
68033 18-11-2022 Община Хасково АТА-СТРОЙ ЕООД 00211-2022-0045
67683 14-11-2022 Община Свиленград ЕМТ Строй ЕООД 00040-2022-0058
67857 14-11-2022 Община Свиленград АБ АД 00040-2022-0063
67212 11-11-2022 Община Димитровград БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД 00068-2022-0020