Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00056-2024-0008 28-02-2024 Община Харманли „Строително-монтажни дейности за обект: „Изграждане на нова спортна площадка в ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли“
00211-2024-0011 27-02-2024 Община Хасково „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори”
00056-2024-0007 27-02-2024 Община Харманли „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект: "Подмяна на съществуващ водопровод и сградни отклонения по ул. „Сакар планина“ в участъка от ул. „Македония“ до ул. „Васил Левски“ в гр. Харманли“
27-02-2024 Община Симеоновград Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП
00040-2024-0011 27-02-2024 Община Свиленград „Оценка на съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на строителен надзор за обект: Основен ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за подобряване на енергийна ефективност на СУ „Д-р Петър Берон”” Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-1.007-0009-C01
00211-2024-0010 26-02-2024 Община Хасково “Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект “Енергийно обновяване на ДКТ "Иван Димов", гр. Хасково“
00782-2024-0002 26-02-2024 Община Стамболово Избор на изпълнител за СМР на обект: „Реконструкция и основен ремонт на път HKV 2171 /III-5074/ Стамболово – Царева Поляна от км. 1+770 до км. 3+500, общ. Стамболово
00041-2024-0004 26-02-2024 Община Ивайловград „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и реконструкция на водопроводна мрежа) за обект: ул. „България“ от ос.т. 626 до ос.т. 258а, гр. Ивайловград, община Ивайловград“
00056-2024-0006 26-02-2024 Община Харманли „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: ,,Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод по ул. "Св. Климент Охридски" в участъка от о.т. 70 до о.т. 86 /от ул. "Братя Миладинови" до ул. "Иван Вазов" в гр. Харманли/“.
00604-2024-0005 26-02-2024 Община Любимец „ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „Подмяна на участъци от водопроводна и изграждане на канализационна мрежа по улици на територията на град Любимец, по подобекти”

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
130073 26-01-2024 Община Димитровград ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД 00068-2023-0046
129581 25-01-2024 Община Симеоновград ВиК - БУНАР ЕООД 00638-2023-0016
129438 24-01-2024 Община Хасково НОРТАН ЕООД 00211-2023-0064
129719 18-01-2024 Община Стамболово "Стамболово лайт" ДЗЗД, ПМ АРХИТЕКТИ ЕООД, ДИАМАНТ БГ ЕООД 00782-2023-0029
128355 15-01-2024 Община Хасково АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД 00211-2023-0060
128114 12-01-2024 Община Димитровград „ГАРАНТ-2000” ООД 00068-2023-0044
128152 12-01-2024 Община Димитровград РОЛЕКС ГРУП ООД 00068-2023-0034
128143 12-01-2024 Община Димитровград АБ АД 00068-2023-0042
127976 11-01-2024 Община Хасково ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД 00211-2023-0054
127995 11-01-2024 Община Хасково ЧОЛАКОВ ЕООД 00211-2023-0071