Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00068-2024-0021 12-07-2024 Община Димитровград Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация и основен ремонт на общински път /HKV1007/ІІІ – 506 – Добрич – Крум – жп гара Крум/.
00056-2024-0044 10-07-2024 Община Харманли „Извършване на специализиран превоз на ученици и деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2024/2025 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Харманли"
00211-2024-0039 10-07-2024 Община Хасково „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през ЗИМА 2024-2025 година в три обособени позиции“.
00056-2024-0041 09-07-2024 Община Харманли „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на ВиК на улица "Никола Петков" в участъка от о.т. 672 – до о.т. 1670, гр. Харманли“
00211-2024-0038 09-07-2024 Община Хасково „Доставка на хранителни продукти за ритуални торбички за нуждите на ОП "ОБРЕДЕН ДОМ" – Хасково“
00056-2024-0042 09-07-2024 Община Харманли „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица "Искър" в участъка от ул. "Г. М. Димитров" до ул. "Капитан Петко войвода", гр. Харманли“.
00211-2024-0037 09-07-2024 Община Хасково Изработка и периодични доставки на ковчези и надгробни знаци по обособени позиции за потребностите на ОП „Обреден дом”
00721-2024-0013 09-07-2024 Община Тополовград „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Тополовград”
00056-2024-0040 09-07-2024 Община Харманли ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на ВиК на улица "Никола Петков" в участъка от о.т. 672 – до о.т. 1670, гр. Харманли“
00056-2024-0043 09-07-2024 Община Харманли „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица "Искър" в участъка от ул. "Г. М. Димитров" до ул. "Капитан Петко войвода", гр. Харманли“.

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
130073 26-01-2024 Община Димитровград ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД 00068-2023-0046
129581 25-01-2024 Община Симеоновград ВиК - БУНАР ЕООД 00638-2023-0016
129438 24-01-2024 Община Хасково НОРТАН ЕООД 00211-2023-0064
129719 18-01-2024 Община Стамболово "Стамболово лайт" ДЗЗД, ПМ АРХИТЕКТИ ЕООД, ДИАМАНТ БГ ЕООД 00782-2023-0029
128355 15-01-2024 Община Хасково АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД 00211-2023-0060
128114 12-01-2024 Община Димитровград „ГАРАНТ-2000” ООД 00068-2023-0044
128152 12-01-2024 Община Димитровград РОЛЕКС ГРУП ООД 00068-2023-0034
128143 12-01-2024 Община Димитровград АБ АД 00068-2023-0042
127976 11-01-2024 Община Хасково ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД 00211-2023-0054
127995 11-01-2024 Община Хасково ЧОЛАКОВ ЕООД 00211-2023-0071