Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00068-2022-0014 27-06-2022 Община Димитровград „Основен ремонт на покрив и тераса Търговски дом, бул. "Г.С.Раковски", гр. Димитровград”
00721-2022-0010 27-06-2022 Община Тополовград „Реконструкция/рехабилитация на водопровод по улици „Миньорска“, „София“, „Варна“, „Бенковски“, „Пирин“ и „Родопи“ - гр. Тополовград“
00068-2022-0013 27-06-2022 Община Димитровград „Основен ремонт на дворно пространство на Детска градина "Слънце, намиращо се на ул. „П. Евтимий“ 10, град Димитровград.”
00068-2022-0012 24-06-2022 Община Димитровград „Доставка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, природен газ и радиатори в 2 обособени позиции"
00721-2022-0009 23-06-2022 Община Тополовград Авариен ремонт, свързан с благоустрояване на част от училищен двор и ремонтно възстановителни работи на стълбищна клетка в блок "А" на СУ „Д-р Петър Берон“, УПИ Х-училище, кв. 3 по плана на гр. Тополовград
00040-2022-0040 23-06-2022 Община Свиленград Благоустрояване на дворно място в ДЦДТМУ „Надежда”, гр.Свиленград
00056-2022-0008 23-06-2022 Община Харманли „Възстановяване и полагане на асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа на Община Харманли във връзка с подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2022/2023 г.“
00040-2022-0041 23-06-2022 Община Свиленград ”Текущ ремонт на НЧ "Искра-1932"с.Димитровче, община Свиленград”
00040-2022-0039 22-06-2022 Община Свиленград „Доставка на компютърна техника,периферни устройства и оборудване”
00211-2022-0036 22-06-2022 Община Хасково „Доставка канцеларски материали за нуждите на общинска администрация, общинските предприятия и звена на бюджетна издръжка към Община Хасково“

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
48674 22-06-2022 Община Свиленград ЕТ МОНИ-8 - МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ 00040-2022-0022
48132 17-06-2022 Община Харманли НИС ПЕТРОЛ ЕООД 00056-2022-0005
48693 16-06-2022 Община Свиленград ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД 00040-2022-0008
48748 16-06-2022 Община Свиленград ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД 00040-2022-0009
47577 15-06-2022 Община Минерални бани "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ПЛОВДИВ" ЕООД 00514-2022-0013
47997 14-06-2022 Община Хасково РАДЕВ -06 ЕООД 00211-2022-0023
47876 14-06-2022 Община Хасково ВОЛФ МИЛЕНИУМ ООД 00211-2022-0017
47875 13-06-2022 Община Хасково ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 00211-2022-0025
47014 10-06-2022 Община Димитровград СТОР ИНВЕСТ АД 00068-2022-0008
46848 09-06-2022 Община Хасково РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД 00211-2022-0011