Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00041-2023-0006 23-03-2023 Община Ивайловград „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция) на общинска улична и пътна мрежа в населените места на територията на община Ивайловград“
00604-2023-0003 22-03-2023 Община Любимец „Ремонт на спортна площадка в двора на НУ „Христо Ботев“, гр. Любимец“
00068-2023-0013 22-03-2023 Община Димитровград „Доставка на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори"
00548-2023-0001 21-03-2023 Община Маджарово „Разработване на стратегически документи на общинско ниво по обособени позиции“: 1.1. Обособена позиция № 1 Разработване на Програма за управление на отпадъците на община Маджарово за периода 2021 – 2028 г. 2.2. Обособена позиция № 2 „Разработване на Програма за опазване на околната среда на община Маджарово за периода 2021 – 2028 г.
00040-2023-0025 21-03-2023 Община Свиленград „Текущ ремонт на НЧ „Светлина 1927” с. Райкова могила, община Свиленград”
00782-2023-0005 21-03-2023 Община Стамболово ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО В СЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
00211-2023-0019 21-03-2023 Община Хасково „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПС „Смокини“ към ОП „Спорт, отдих и туризъм“ Община Хасково по 5 обособени позиции“
00211-2023-0018 21-03-2023 Община Хасково „Подготовка на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. "
00721-2023-0012 17-03-2023 Община Тополовград Доставка на горива за МПС чрез картово зареждане за нуждите на община Тополовград
00514-2023-0004 17-03-2023 Община Минерални бани Ремонтно-възстановителни работи на част от уличната и пътна мрежа в община Минерални бани

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
84342 21-03-2023 Община Димитровград ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД 00068-2023-0002
84202 16-03-2023 Община Тополовград ТРАНС КО 04 ЕООД 00721-2023-0005
83936 16-03-2023 Община Хасково НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ ЕООД 00211-2022-0073
84200 16-03-2023 Община Тополовград ТРАНС КО 04 ЕООД 00721-2023-0008
83424 14-03-2023 Община Хасково АТА-СТРОЙ ЕООД 00211-2022-0050
84067 14-03-2023 Община Минерални бани МАКС ГЕО, МАКСИМУМ 2016 ЕООД, ГЕОДЕТ ЕООД 00514-2022-0016
83426 14-03-2023 Община Хасково АТА-СТРОЙ ЕООД 00211-2022-0050
83136 13-03-2023 Община Хасково ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД 00211-2022-0061
83350 10-03-2023 Община Харманли МЕГАТРОН ЕАД 00056-2022-0027
82926 08-03-2023 Община Свиленград "НИКИ ИНВЕСТ 77" ООД 00040-2023-0012