Обобщена статистика

Възложители с най-голям брой сключени договори (топ 5)

Възложители с най-голяма стойност на сключените договори(хил.лв.) (топ 5)

Изпълнители с най-голям брой сключени договори (топ 5)

Изпълнители сключили договори

Изпълнител ЕИК Брой договори Стойност договори лв.

Брой договори по обект на поръчката

Стойност договори по обект на поръчката